Písková Lhota, Mladá Boleslav 10,2kW

Více o referenci

Původní spotřeba: 30prm dřeva

Tepelná ztráta: 10,2 kW/-12°C

Odhad spotřeby: 7,2 MWh/rok

Průměr: Průměr/9 roků: 6,0 MWh/rok

Instalace tepelného čerpadla Toshiba Estia v Pískové Lhotě u Mladé Boleslavi byla pro nás v mnohém poučná, protože majitel se plně spolehl na naše doporučení a návrh topné soustavy byl tak plně od začátku podřízen požadavkům pro vytápění tepelným čerpadlem, které má svá specifika. Zvláště, když má být vytápěno jen radiátory, je důležité jejich dimenzování podřídit nízké teplotě. Také průtok topnou soustavou je s tepelnými čerpadly požadován vyšší ve srovnání s jinými zdroji tepla a tím roste hydraulický odpor při proudění v potrubí. Je tak třeba volit správné průměry potrubí a volit větší radiátory, což bývá vždy dražší, než když v tomto ohledu vyzrajete nad cenou návrhem běžného topného systému. Ale vyplatilo se. I když jsou radiátory na dotek „studené“, tak přesto znatelně topí. Pro nás znovu potvrzení, že lépe je dát nabídku dražší, než špatnou.